Jørgen Lumbye
cand. psych.

kr. 298,- inkl. moms

BRUG OG MISBRUG -
Vi er alle på stoffer!

Vi er alle - med ganske få undtagelser - på stoffer. Hvad enten vi er kaffedrikkere eller cigaretrygere, er heroinnarkomaner eller indtager beroligende midler, drikker øl i løbet af dagen eller tager sovepiller ud på aftenen, snupper en whisky-sjus efter middagen eller er på ecstasy i løbet af weekenden. Med andre ord er de fleste mennesker mere eller mindre jævnt hen forbruger af et eller flere beroligende, opkvikkende, søvndyssende, energifremkaldende, angstdæmpende, bevidsthedsindskrænkende eller bevidsthedsudvidende stoffer. Bogen er en grundig, men alligevel lettilgængelig redegørelse for fire hovedgrupper af sådanne bevidsthedpåvirkende stoffer:

1. De lovlige rus- og nydelsesmidler: kaffe, tobak, alkohol m.m.

2. De narkotiske stoffer: opium, morfin, heroin, kokain, amfetamin

3. Psykiatriens stoffer (psykofarmaka): neuroleptiske og antidepressive stoffer, sovepiller m.m.

4. Psykedeliske stoffer: hash/marihuana, ecstasy (MDMA), lsd, psilocybin, meskalin, ketamin, DMT, m.m.

Bogen indholder en gennemgribende kritik af den konventionelle psykiatris legale stofpusheri, og der bliver gjort rede for den farmaceutiske industri som "Big Business", samt de svimlende summer som denne industri tjener på ofte meget lidt udforskede og tit decideret skadelige psykofarmaka. Samtidig belyses det udbredte narkotikahysteri - korstoget mod vor tids "heksebryg" - i medierne, der desværre alt for ofte udspreder uvidenskabelig skræmmepropaganda i stedet for at formidle reelle og saglige oplysninger om vore rus- og nydelsesmidler. Bogen indeholder desuden et stort kapitel om de psykedeliske stoffers kulturhistorie, samt disse stoffers anvendelse i og uden for en psykoterapeutisk-spirituel sammenhæng - fra stenalder til vore dage. Herunder også anvendelsen blandt mange nulevende naturfolk og i moderne videnskabelig bevidsthedsforskning.
Bogens hovedsigte er at give "stof" til eftertanke, hvad ovennævnte problemstillinger angår. Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i emnet, fra stofpuritanere og forbudsfantaster i den ene ende af spektret til seriøse ecstasybrugere og ansvarlige lsd-forskere i den anden.